Navigation

Oferta naszego biura - http://vip.branza.com.pl/


Oferta naszego biuro, nasz zespół ekspertów podatkowych będzie aktywnie przyczyniać się do świadczenia wszechstronnych usług podatkowych z pełnym wsparciem i planowaniem dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek osobowych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Oferujemy szeroki zakres usług podatkowych takich jak:

 • Międzynarodowa zgodność podatkowa;
 • Podatku dochodowego od osób prawnych;
 • FAKTURA VAT;
 • CIS;
 • Samoocena;
 • Ulga podatkowa;

Naszym klientom zapewniamy praktyczne podejście. Dowiedz się więcej, odwiedzając naszą witrynę internetową, aby zrozumieć, jak najlepiej możemy Ci pomóc.

Podatek od wartości dodanej (VAT) jest podatkiem pośrednim nakładanym na większość towarów i usług. W przypadku, gdy firma zarejestrowana jako płatnik podatku VAT kupi towary lub usługi podlegające VAT, będzie uprawniona do żądania zwrotu zapłaconego podatku od HMRC.

Trzy rodzaje stawek VAT różnią się w zależności od sprzedawanych produktów lub świadczonych usług. Stosowane stawki są następujące:

 • Stawka podstawowa 20%
 • Stawka obniżona 5%
 • ZERO 0%

oferta.vip.branza

Istnieje również kilka towarów i usług, które należy wziąć pod uwagę, gdy:

 • VAT nie jest naliczany - zwolniony
 • Nie ma potrzeby uwzględniania ich w kalkulacji podatku VAT - poza zakresem

Każdy należny podatek VAT można zgłaszać do HMRC co miesiąc lub co kwartał, wypełniając „deklarację VAT” za dany okres. Jednak w pewnych okolicznościach zgodność z przepisami dotyczącymi podatku VAT może być przetwarzana corocznie dzięki specjalnym rozwiązaniom. Ponadto podatek VAT należny od HMRC zostanie zwrócony firmie w ciągu sześciu tygodni od zakończenia okresu.

Istnieje również próg, poniżej którego firma nie musi rejestrować podatku VAT. Przypadki te są związane z działalnością, w której roczny obrót zgłoszony w roku podatkowym jest niższy niż 85 000 GBP. Niemniej jednak każda firma jest zobowiązana do zarejestrowania się jako płatnik VAT, jeśli jej obroty przekraczają 85 000 GBP.

Zespół WellTax oferuje rozwiązania doradcze i wsparcie w zakresie podatku VAT, zapewniając planowanie, rejestrację, zwroty i monitorowanie deklaracji VAT oraz wszelkich zmian i reklamacji dotyczących firm i osób samozatrudnionych.

TAGI: http://vip.branza.com.pl/

Na górę
KONTAKT


http://vip.branza.com.pl/ 


rachunki.vip.branzahttp://vip.branza.com.pl